SoftwareStudio program magazynowy

Program magazynowy firmy SoftwareStudio

Rozliczenie kosztów

Rozliczenie kosztów

Koszty usług magazynowych Pozycja menu Rozliczenie kosztów wyświetla okno submenu z trzema pozycjami: Nowe rozliczenie otwiera formularz tworzenia nowego rozliczenia kosztów. Rozliczenia kosztów – bufor zawiera rejestr rozliczeń kosztów zapisanych w buforze Rozliczenia kosztów zawiera rejestr zapisanych rozliczeń kosztów. Wywołanie pozycji submenu Nowe rozliczenie kosztów wyświetla formularz dopisania rozliczenia kosztów. W górnej części formularza znajdujeWięcej oRozliczenie kosztów[…]