Program Etykiety Logistyczne służy do  wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1.

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

Dzięki temu etykiety akceptowane są przez większość europejskich sieci detalicznych i grup dostawców ze wszystkich krajów europejskich.

Główne okno aplikacji składa się z dwóch sekcji:

  • Dane producenta/dostawcy zawiera informacje adresowe nadawcy jednostki logistycznej. Pobierane są one z pliku konfiguracyjnego podczas uruchamiania aplikacji i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.
  • Dane jednostki logistycznej zawiera standardowe informacje o zawartości jednostki logistycznej. Dane muszą zostać wpisane przez użytkownika każdorazowo po uruchomienia aplikacji.
Etykiety logistyczne

Etykiety Logistyczne – ekran programu po uruchomieniu

Etykiety logistyczne

Etykiety Logistyczne – ekran programu po wypełnieniu wymaganych pól

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Podgląd etykiety otwarte zostanie okno z wygenerowaną etykietą. Można ją wydrukować lub wyeksportować do pliku (PDF, Word, Excel). Naciśnięcie przycisku Drukuj etykietę spowoduje wysłanie etykiety bezpośrednio na drukarkę (bez otwierania okna podglądu etykiety). Etykiety mogą zostać wydrukowane na dowolnej drukarce zgodnej z systemem Windows lub drukarce termotransferowej (np. Zebra).

Etykiety logistyczne

Etykiety Logistyczne – ekran podglądu etykiety przed wydrukiem

Co znajdziemy na etykiecie?

Etykieta zawiera czytelne wzrokowo informacje pobrane z sekcji Dane producenta/dostawcy oraz Dane jednostki logistycznej. Dodatkowo dane pobrane z sekcji Dane jednostki logistycznej (opisujące zawartość oraz parametry jednostki logistycznej) są zakodowane za pomocą kodu EAN-128, co umożliwia szybkie odczytanie przy użyciu skanera kodów kreskowych.


Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem, a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to...

Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z...

Oprogramowanie magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem. Dostępne jest oprogramowanie magazynowe, za którego pomocą pracownicy nie tylko bezpośrednio znajdujący się...

Hosting. Oprogramowanie jako usługa

Korzystanie z aplikacji w modelu hosting (Software as a Service) to sprawdzona metoda pozwalająca na ograniczanie kosztów informatyzacji oraz zapewniająca...

Aplikacja do magazynu

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest...

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej...