Aplikacja Etykiety Logistyczne

Program Etykiety Logistyczne służy do  wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1. Dzięki temu etykiety akceptowane są przez większość europejskich sieci detalicznych i grup dostawców ze wszystkich krajów europejskich.

Główne okno aplikacji składa się z dwóch sekcji:

Sekcja Dane producenta/dostawcy zawiera informacje adresowe nadawcy jednostki logistycznej. Dane pobierane są z pliku konfiguracyjnego podczas uruchamiania aplikacji i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

Sekcja Dane jednostki logistycznej zawiera standardowe informacje o zawartości jednostki logistycznej. Dane muszą zostać wpisane przez użytkownika każdorazowo po uruchomienia aplikacji.

Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran programu po uruchomieniu
Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran programu po wypełnieniu wymaganych pól

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Podgląd etykiety otwarte zostanie okno z wygenerowaną etykietą. Można ją wydrukować lub wyeksportować do pliku (PDF, Word, Excel). Naciśnięcie przycisku Drukuj etykietę spowoduje wysłanie etykiety bezpośrednio na drukarkę (bez otwierania okna podglądu etykiety). Etykieta może zostać wydrukowana na dowolnej drukarce zgodnej z systemem Windows lub drukarce termotransferowej (np. Zebra).

Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran podglądu etykiety przed wydrukiem

Etykieta zawiera czytelne wzrokowo informacje pobrane z sekcji Dane producenta/dostawcy oraz Dane jednostki logistycznej. Dodatkowo dane pobrane z sekcji Dane jednostki logistycznej (opisujące zawartość oraz parametry jednostki logistycznej) są zakodowane za pomocą kodu EAN-128, co umożliwia szybkie odczytanie przy użyciu skanera kodów kreskowych.